ArcheoHotspot op het Romeins Festival in Heerlen 2017 Foto: ArcheoHotspots

Mondriaan Fonds ontvangt extra middelen voor vergroten toegankelijkheid archeologie

Het Mondriaan Fonds ontvangt van het ministerie van OCW extra budget voor het vergroten van de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek in de periode 2018-2021. Hiervoor zijn de Projectinvestering Instellingen (geen deadline) en de Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen (deadline 16 september) verruimd voor initiatieven op het gebied van archeologie. Het gaat om een bedrag van 750.000 euro per jaar in 2019 tot en met 2021.

Instellingen met programma’s die grootschalige publieksactiviteiten ontwikkelen die langer duren dan een jaar en/of die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van archeologie kunnen t/m 16 september 2019  een Meerjarenprogramma Musea en overige Erfgoedinstellingen aanvragen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek. 

Musea en andere erfgoedinstellingen die een uitzonderlijk eenmalig archeologisch project willen realiseren kunnen een Projectinvestering Instellingen aanvragen. Deze projectinvestering kan elk moment van het jaar worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Hemelrijk (020-5231664), Marineke van der Reijden (020-5231662) of het algemene nummer bellen (020-5231523).