Monument van het Nieuwe Bouwen krijgt steun van het Rijk

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 1,5 miljoen euro gereserveerd voor de toekomst van Nagele. Dit bedrag is bedoeld voor plannen die leiden tot behoud van de cultuurhistorische waarden. Nagele is een bijzonder monument van het Nieuwe Bouwen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

foto: By Mark Ahsmann via Wikimedia Commons

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.