Nieuwe Sint Bavo Kathedraal, Haarlem Foto: Vrienden van de Nieuwe Bavo

Monumentendag in de Nieuwe Bavo

Haarlem – 14 en 15 september zijn de monumentendagen met als thema Macht & Pracht. Als een gebouw in Haarlem Macht & Pracht uitstraalt is het de Kathedrale Basiliek St. Bavo wel, waar u van harte welkom bent.

De Nieuwe Bavo, legt Atti Noordhof, voorzitter van de Vriendenkring uit, is door Jos Cuypers ontworpen vlak na het herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Zijn ontwerp paste bij de eredienst zoals die in die tijd plaats vond. Dus een kerkgebouw dat de macht van een Bisschop en de pracht van de Hemel uitstraalde. Het komt hier allemaal samen. Reden genoeg dus om groots uit te pakken tijdens deze dagen.

Door de restauratie is de Cathedra – zetel van de bisschop – ingepakt, maar er blijft meer dan voldoende over om het thema van monumentendagen te kunnen uitleggen. Daarom zullen er deze twee dagen weer gidsen aanwezig zijn, die deze macht en pracht, de geometrie en symboliek, aan U uitleggen.

Er is een tentoonstelling over de gerestaureerde bezienswaardigheden. U kunt alvast een kijkje nemen in het toekomstige Kathedrale museum, de torens beklimmen, deelnemen aan de spannende gewelventochten en een orgelconcert beluisteren. Voor dagen, tijden en het programma verwijst Atti naar het programma op Facebook of www.rkbavo.nl.

Vorig jaar waren er bijna 2000 bezoekers tijdens de monumentendagen. Het Thema “Macht en Pracht” van dit jaar sluit naadloos aan bij de uitstraling en rijke symboliek van het gebouw, dus hebben we het aantal te verwachten bezoekers naar boven bijgesteld, vertelt Atti lachend.

Persbericht Vriendenkring van de Nieuwe Bavo