Monumentenorganisaties bezorgd om toekomst unieke verzameling bouwsculptuur Sint-Jan in Den Bosch

CC-BY-SA-3.0
Sint-Janskathedraal, Den Bosch. Foto: Hsf-toshiba via Wikimedia.

Geschrokken en bezorgd zijn Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg en het Cuypersgenootschap over de toekomst van de bouwloods van de Sint-Jan in Den Bosch. In een artikel van het Brabants Dagblad (18-3-21) vertelde vice-voorzitter Jan Pommer van het kerkbestuur dat er een streep gaat door de museumplannen. De Bouwloods naast de kerk, waar nu de kerkcollectie te zien is, zal deels behouden blijven, maar vooral een informatie- en bezoekerscentrum worden die ook commercieel verhuurd kan worden.

Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg en het Cuypersgenootschap hebben een zienswijzen ingediend bij het kerkbestuur. De plannen van het kerkbestuur vormen een bedreiging voor de collectie historische bouwsculpturen die in de loods staan. De sculpturen zijn tijdens meer dan 150 jaar restauratiewerken verzameld en van Europees niveau. De monumentenorganisaties willen dat het kerkbestuur Museum De Bouwloods ‘met élan en enthousiasme’  behoudt en ontwikkelt tot museum en bezoekerscentrum voor de kathedraal.

In de zienswijze schrijven de organisaties over de grote waarde van de sculpturen en de bouwloods. “De sculptuur in De Bouwloods maakt in onze ogen integraal en onvervreemdbaar deel uit van het Rijkmonument de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist. De betekenis van de sculptuur is onderkend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die indertijd de bouw en inrichting van de nieuwe bouwloods heeft bekostigd als huisvesting van de sculptuur van de kathedraal. Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft bijgedragen aan de bouwloods. Het is ondenkbaar dat het speciaal voor dit doel gerealiseerde gebouw nu een andere bestemming zou krijgen. Daarbij komt nog dat de Nederlandse gemeenschap al ruim 150 jaar mee heeft betaald aan de restauratie van de kathedraal als nationaal monument. Het is dan toch niet denkbaar om afbreuk te doen aan een belangrijk nationaal monument, dat in wezen van ons allemaal is!”

Bron: zienswijzen Het Cuypersgenootschap en Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg