MOOI Noord-Holland en Het Oversticht lanceren podcastserie ONGEZOUTEN over IJsselmeergebied

Nederland verandert. Er zijn grote transities op komst die gepaard gaan met uiteenlopende en ingrijpende opgaven. Ook in het IJsselmeergebied worden de (soms tegenstijdige) belangen ten aanzien van dijkverzwaring, windmolenparken, visserij, waterberging en recreatie steeds zichtbaarder. Dit vraagt om weloverwogen keuzes, afstemming en een meer integrale aanpak. Daarom is campagne ONGEZOUTEN in het leven geroepen.

Wat is project ONGEZOUTEN?

Met een rondreizend activiteitenprogramma biedt project ONGEZOUTEN ruimte voor uitwisseling, inspiratie en verbinding tussen professionals, bewoners, ondernemers en overheden. De campagne heeft als doel om aandacht te vragen voor de samenhang in het IJsselmeergebied als geheel. Het creëert en vergroot bewustwording van de ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van de kustlandschappen en het IJsselmeergebied, gaat op zoek naar manieren waarop deze kwaliteiten aan de basis van de gebiedsontwikkelingen kunnen staan, en werpt een blik in de verre toekomst. Online is de campagne onder andere zichtbaar met de podcastserie ONGEZOUTEN.

De ONGEZOUTEN podcast

In de podcastserie ONGEZOUTEN worden historische en hedendaagse verhalen over het leven met, op én in het water ontrafeld. Want wie is nu eigenlijk de ‘IJsselmeercommunity’? Welke rol speelden zij binnen historische gebeurtenissen en transities? En hoe kan de ‘IJsselmeercommunity’ op positieve wijze een rol spelen in de toekomstige ontwikkeling van het IJsselmeergebied? In tien ONGEZOUTEN gesprekken met archeologen, ecologen, historici, kunstenaars en de jongere generatie nemen Harm Edens, bekend van ‘dit was het nieuws’ en Lars Boon je mee in de geschiedenis van de Zuiderzee, de intrigerende onderwaterwereld en de toekomst van het IJsselmeergebied, waarin niet alleen de ‘IJsselmeercommunity’, maar ook het IJsselmeergebied zelf een stem krijgt.