Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Nationaal Monumentencongres
Nationaal Monumentencongres Foto: Nationaal Monumentencongres

Nationaal Monumentencongres maakt panelleden 2018 bekend

Restaureren en herbestemmen lijkt een onderwerp te worden waar burgers zich steeds meer ‘tegen aan bemoeien’. Dat levert niet alleen interessante ideeën op voor de invulling van monumenten, maar ook draagvlak voor het vinden van de middelen om zo’n restauratie en herbestemming mogelijk te maken. Professionele monumentenbeheerders voelen dat zij de gebouwen namens de samenleving in bruikleen hebben. Dit gegeven levert niet alleen draagvlak op maar ook spanning: want wat als burgers vinden dat een bepaalde functie níet kan?

Het thema van het Nationaal Monumentencongres 2018 luidt ‘Erfgoed is van ons allemaal, toch?’.

Het onderwerp leidt tot vele vragen. Want wat is precies de sociale betekenis van erfgoed? Moeten buurtbewoners en andere maatschappelijke eigenaren meer invloed krijgen op de ontwikkeling en het beheer van monumenten? Hoe moet er qua beleidsvorming omgegaan worden met erfgoed en wat is de rol van de overheid? Is er voldoende kennis beschikbaar binnen de sector over wat de sociale betekenis van erfgoed is? Over dergelijke vragen gaat op 8 november een panel van specialisten in gesprek.

In dat panel nemen o.a. plaats:

– Riemer Knoop (lector Cultural Heritage Reinwardt Academy)
– Paul Roncken (adviseur Ruimtelijke Kwaliteit provincie Utrecht en universitair docent Wageningen University)
– Alexander de Bont (Directeur De Bonth van Hulten)
– Theo Meeuwissen (Hoofd Landschap & Kastelen, waarnemend directeur Geldersch Landschap & Kasteelen)
– Linde Egberts, postdoctoraal onderzoeker Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.