Criteria ‘Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud’ aangepast

cultuurlandschap

De Subsidieregeling instandhouding monumenten wordt gewijzigd waardoor het voor iedere organisatie met 20 of meer rijksmonumenten in eigendom mogelijk wordt om Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) te worden. (…) De regeling wordt gewijzigd nadat bleek dat natuurorganisaties gericht op monumentenbeheer, geen aanspraak konden maken op de regeling. (…) Natuurorganisaties die voldoen aan de overige POM-voorwaarden kunnen bij de subsidieronde in 2014 als POM meedoen.

GroeneRuimte

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.