Nederland Monumentenland: Krachtenbundeling in de erfgoedsector

Open Monumentendag Foto: Nederland Monumentenland

Vijf organisaties die een grote betrokkenheid hebben bij de monumenten in Nederland hebben de handen ineen geslagen met de oprichting van de stichting ‘Nederland Monumentenland’. Hiermee komt een unieke krachtenbundeling tot stand. De initiatiefnemers willen evenementen organiseren en interactie tussen de verschillende doelgroepen binnen de erfgoedsector ondersteunen of tot stand brengen. Hierdoor wordt de kennis over en de beleving van monumenten gestimuleerd. Ook ontstaat door deze krachtenbundeling een sterkere samenhang in communicatie en organisatie van die activiteiten.

Nederland Monumentenland wordt de organisatie achter een aantal bestaande, succesvolle, evenementen die de belangrijkste doelgroepen inspireert, informeert en samenbrengt: Het Nationaal Monumentencongres, de Erfgoedfair en Open Monumentendag. Het Monumentencongres richt zich op professionals die actief zijn bij de instandhouding, het gebruik de beleving van monumenten. De Erfgoedfair is een evenement voor eigenaren en liefhebbers van erfgoed met informatie over en inspiratie voor wonen in historische panden. De BankGiro Loterij Open Monumentendag is één van de grootste culturele evenementen van Nederland en richt zich op het grote publiek.

De organisaties achter dit initiatief zijn: De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), BOEi, de Vakgroep Restauratie, de Stichting Open Monumentendag en het Nationaal Restauratiefonds. Zij zijn al langere tijd betrokken bij de genoemde evenementen.

De BankGiro Loterij heeft zich voor de komende 5 jaar verbonden als hoofdpartner van de Open Monumentendag, waardoor dit belangrijke evenement verder kan groeien. Draagvlak bij het ‘grote publiek’ is een enorm belangrijke basis voor het voortbestaan van de ruim 100.000 monumenten in Nederland. Dat is een prachtige ambitie, want “Monumenten maken Nederland mooi”.

De website www.nederlandmonumentenland.nl en de bijbehorende Facebook pagina vallen ook onder de nieuwe stichting. De initiatiefnemers gaan in de loop van het jaar in gesprek met initiatiefnemers van andere evenementen en/of communicatiekanalen om te kijken of een verdere krachtenbundeling mogelijk is.