Nieuw onderzoek biedt hulp bij beoordeling molenroeden

Het steken (plaatsen) van een roede bij molen Rust Roest in Munnekezijl (Foto: Van Reeuwijk bouwmeester)

De Hollandsche Molen heeft onderzoek gedaan naar de staat van molenroeden in Nederland. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat een combinatie van factoren – formaat, gewicht, detaillering en gebruiksgeschiedenis – de levensduur van een roede bepaalt. Moleneigenaren en bouwtechnische adviseurs kunnen hiermee rekening houden bij het inspecteren van de roeden van hun molen(s). Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ontving op 11 maart het rapport ‘Roeden onder controle’ uit handen van Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen.

De afgelopen jaren zijn bij enkele traditionele windmolens in Nederland onverwacht roeden gebroken. Het betrof materiële schade en er waren geen persoonlijke ongevallen. Om meer inzicht te krijgen en roedebreuken te voorkomen, was het van belang om molenroeden aan een nader onderzoek te onderwerpen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de breuk van een roede diverse oorzaken kan hebben. Er zijn drie hoofdoorzaken aan te wijzen: corrosie, slechte lassen en spanningsconcentraties.

Het volledige onderzoeksrapport is gratis te downloaden van de website van De Hollandsche Molen: molens.nl. De presentatie van het rapport is daar ook terug te kijken.

RoeRie
Nicole Bakker: “Voor moleneigenaren is het van groot belang om goed inzicht te hebben in de staat van het wiekenkruis van ‘hun’ molen(s), gelet op de veiligheid van molenaars en bezoekers. Deze problematiek hebben we nu onderzocht en duidelijk in beeld gebracht. Ondertussen zijn we bezig om een risicoinventarisatie-instrument voor bestaande molenroeden te ontwikkelen, de zogenaamde RoeRie. Hierin brengen we alle kennis over dit complexe onderwerp samen en stellen we moleneigenaren in staat om de risico’s zelf in kaart te brengen. Bovendien streven we naar een uniforme Uitvoeringsrichtlijn onder auspiciën van de Stichting ERM.”

Samenwerking
Susan Lammers: “De Rijksdienst en De Hollandsche Molen werken al een tijd samen om de problematiek rond de molenroeden in kaart te brengen. Laten we deze samenwerking vooral blijven voortzetten, ook voor het vervolg. Alle betrokkenen in het molenveld kunnen hun steentje bijdragen om de veiligheid op en rond de molens te waarborgen. Dit onderzoek helpt daarbij als basis. De RCE droeg er aan bij door dit onderzoek van De Hollandsche Molen te financieren en door dit Molenplatform te gebruiken om de resultaten te presenteren.”

Over De Hollandsche Molen
Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Door de inspanningen van De Hollandsche Molen zijn honderden molens bewaard gebleven en in veel gevallen ook weer in beweging gezet. Momenteel zijn er nog ruim 1.200 molens in Nederland.

Het onderzoek ‘Roeden onder controle, een onderzoek naar de staat van molenroeden in Nederland’ is uitgevoerd door De Hollandsche Molen. Het onderzoek is bekostigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Molenfonds en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.