Nieuwe archeologische publicatie ‘De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid’

Engelmunduskerk in Velsen-Zuid Beeld: Provincie Noord-Holland

Een nieuwe uitgave over Noord-Hollandse archeologie : Oorsprong en ontwikkeling van één van de oudste kerken van Holland, de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.

De Engelmunduskerk is al minstens negen eeuwen het hart van Velsen-Zuid, de historische kern van het huidige Velsen. De geschiedenis van de kerk gaat zelfs nog verder terug tot het jaar 720 toen in Velsen, mogelijk op deze plek, een houten kerkje werd gesticht. Al 1300 jaar is deze plek in de regio Kennemerland dus van groot godsdienstig-en cultuurhistorisch belang. De provincie Noord-Holland wijdt daarom een nieuwe archeologische publicatie aan de Engelmunduskerk, een aan van de oudste kerken van Noord-Holland. Het is nummer 10 in de rapportenreeks.

De publicatie die nu wordt gelanceerd ‘De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid’ geeft een overzicht van het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in 1945, 1955 en tussen 1965 en 1968. Het eerste onderzoek werd gedaan op verzoek van de kerkvoogdij door vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Kennemerland. De verschillende onderzoeken werden nooit uitgewerkt en zijn nu voor het eerst gebundeld. Het geeft een overzicht van wat we op basis van de fundamenten, grondsporen, begravingen en roerende vondsten over de oorsprong van de Engelmunduskerk te weten zijn gekomen. Bijzondere textielvondsten uit graven, waaronder een wollen babyjasje, geven daarbij inzicht in kleding en het grafritueel in de 17de en 18de eeuw.

Uitgebreide aandacht krijgen de twee 14de -eeuwse graven van een man en een vrouw die al in 1967 werden blootgelegd onder een nu verdwenen kapel. Onder de ooit kleurrijke hardstenen grafzerk moesten wel hooggeplaatste personen begraven zijn. In de publicatie is het historisch, kunsthistorisch en fysisch antropologisch onderzoek beschreven dat nu definitief laat zien welk echtpaar in de Engelmunduskerk hun laatste rustplaats heeft gekregen: Willem I van Brederode en Hillegonda van Voorne. Op basis van de aangetroffen skeletten zijn door de provincie Noord-Holland gezichtsreconstructies gemaakt. De mensfiguren hebben nu een prominente plek in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum. (www.huisvanhilde.nl).

De provincie beheert de Noord-Hollandse archeologische collectie en zij bewaart en exposeert deze collectie in archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum. Om de provinciale collectie breed toegankelijk te maken voor zowel de wetenschap als het publiek verschijnt er regelmatig een uitgave in een reeks archeologische publicaties. De reeks omvat rapporten, publieksboeken en brochures over uitgevoerde archeologische opgravingen en onderzoek aan de Noord-Hollandse collectie.

De publicatie over de Engelmunduskerk vindt u hier.