Nieuwe definities kasteel en buitenplaats dragen bij aan wettelijke bescherming erfgoed

Het Kastelen en Buitenplaatsen Platform 15 november 2019 foto: Nederlandse Kastelenstichting

Afgelopen vrijdag presenteerde de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) op het Platform Kastelen en Buitenplaatsen een nieuwe werkdefinitie voor kastelen en buitenplaatsen. Deze nieuwe definities zijn noodzakelijk om kastelen en buitenplaatsen in hun volle omvang (wettelijk) te beschermen. Ook zijn deze nieuwe definities belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en de beeldvorming bij het publiek.

Met de nieuwe werkdefinitie voor het kasteel wordt getracht te voorkomen dat door onduidelijke of beperkte omschrijvingen van (wettelijk beschermde) kastelen, belangrijke delen van historische kasteelcomplexen het zonder bescherming moeten stellen. Dit leidde in het verleden tot onwenselijke aantasting van ons erfgoed.

Ook bemerkt de NKS dat veel media een weinig historisch beeld van kastelen presenteren. Door dit beperkte beeld herkennen of ervaren veel bezoekers kastelen niet als kasteel. Een heldere definitie is noodzakelijk om het publiek te informeren over het belang van dit erfgoed.

Wetenschappelijk belang

Binnen de wetenschap is weliswaar gewerkt met een gedeeld begrip van ‘kasteel’, maar dat bleek onvoldoende voor de bescherming ervan. Dat gold in even sterke mate voor het begrip ‘buitenplaats’. Buitenplaatsen werden heel lang onder de noemer van kastelen geschaard en pas de afgelopen decennia worden ze als zelfstandig, maar wel sterk verwant begrip bestudeerd. De nieuwe werkdefinities erkennen dat de omgeving een integraal onderdeel uitmaakt van een kasteel en een buitenplaats.

Discussieer mee

De NKS hoopt dat beleidsmakers en juristen deze handreiking oppakken. Zij roept ook partijen in het veld op om zich in deze discussie te mengen. De NKS hoort graag uw mening. Mail uw reactie naar: info@kastelen.nl onder vermelding van kastelendefinitie.