Nieuwe editie Archeologische Kroniek Zuid-Holland online

Delftse spoorzone

De nieuwste editie van de Archeologische Kroniek Zuid-Holland staat online. In de Archeologische Kroniek wordt jaarlijks een overzicht gegeven van archeologische opgravingen in Zuid-Holland. De nieuwe uitgave, over 2011, laat zien dat over het verleden van Zuid-Holland veel te vertellen is; met Romeinse en Middeleeuwse vondsten, maar ook resten uit de Tweede Wereldoorlog. De Kroniek wordt jaarlijks uitgegeven door Erfgoedhuis Zuid-Holland, in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Delftse spoorzone
In de Kroniek over 2011 wordt onder meer aandacht besteed aan het onderzoek in de Delftse spoortunnel die precies op de plaats van de vroegere stadswal aangelegd wordt. De archeologen verwachtten en vonden resten van poorten en torens. Ook werden een aantal bijzondere vondsten gedaan, zoals een harnashandschoen die waar-schijnlijk in 1359 in de stadsgracht terecht is gekomen, toen de stad belegerd werd door Albrecht van Beijeren.

Van Romeinen tot Atlantikwall
Daarnaast is er een uitgebreid verslag van de opgravingen bij Ockenburgh in Den Haag. Hier lag een klein Romeins fort, met ruimte voor hooguit 16 soldaten met paarden. Er zijn drie paardenskeletten gevonden. Ook in Oegstgeest werden paarden gevonden, bij een nederzetting uit de Merovingische periode (500-700 na Chr.) op het terrein Nieuw Rhijngeest Zuid. Er werd verder een hondengraf gevonden en resten van menselijke botten die in de vorm van een ster waren gelegd. De plaats had vermoedelijk een bijzondere betekenis voor de voormalige bewoners. Resten uit een meer recent verleden werden gevonden bij Moordrecht. Bij graafwerkzaamheden werd een Duitse geschutstelling gevonden, onderdeel van een binnenlandse verdedigingslinie die was aangelegd in het kader van de Atlantikwall.

Online toegankelijk
Alle jaargangen van de Archeologische Kroniek zijn online toegankelijk op www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Het is ook mogelijk de bestanden (PDF) te downloaden. De Archeologische Kroniek verscheen voor het eerst over het jaar 1974. Sinds de editie van 2008 wordt de Kroniek in digitale vorm gepubliceerd. De Archeologische Kroniek Zuid-Holland is samengesteld door TGV Teksten en Presentaties in opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Persbericht Erfgoedhuis Zuid-Holland