Nieuwe inventarisatie Zeeuwse Havens door Platform Maritiem Erfgoed Zeeland

Op 1 november 2023 zal het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland (PMEZ) een nieuw rapport genaamd ‘Inventarisatie Zeeuwse Havens 2022’ overhandigen aan Harry van der Maas, de gedeputeerde belast met cultureel erfgoed en andere zaken. Dit rapport omvat een uitgebreide inventarisatie van havens, haventjes en aanlegplaatsen in Zeeland, en biedt tevens conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het maritieme culturele erfgoed van de provincie.

Zeeland herbergt diverse historische stadjes en steden, oude havens, voormalige landbouwhavens, en talrijke aanlegplaatsen, waaronder locaties aan het Veerse Meer en de Grevelingen. Echter blijkt het voor grotere traditionele schepen, die meer dan 12 meter lang zijn, vaak moeilijk om een geschikte ligplaats te vinden langs de kade of aan een steiger in de havens. Dit probleem verergert tijdens het vaarseizoen, wanneer veel pleziervaarders tijdelijk aanmeren. In het jaar 2022 is daarom een grondige inventarisatie uitgevoerd van alle havens, haventjes en aanlegplaatsen in Zeeland, waarbij in totaal 123 locaties in kaart zijn gebracht.

Rol van maritiem erfgoed

Het rapport geeft aan dat het maritieme erfgoed, met name traditionele schepen, een cruciale rol speelt in de historische context van deze plaatsen. Het draagt bij aan de charme van havens waar monumenten, pakhuisgebouwen, kranen en soortgelijke elementen zich bevinden. Bovendien verhoogt het de aantrekkelijkheid van de provincie voor de vele bezoekers en toeristen, gezien de overvloed aan waterwegen.

Maritieme organisaties in Zeeland

Het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland (PMEZ) vertegenwoordigt het brede maritieme erfgoed van Zeeland en bestaat uit deelnemers afkomstig van gerenommeerde maritieme organisaties. Enkele van deze organisaties zijn de Museumhaven in Zierikzee, de Zeeuwse klipper ‘De Avontuur’ uit Goes, de historische scheepswerf Meerman in Arnemuiden, Stichting Behoud Hoogaars en het museumschip Mercuur/Dok van Perry in Vlissingen. Daarnaast omvat PMEZ particuliere eigenaren met traditionele schepen, zoals tjalks, klippers, schouwen, sleepboten, schokkers en meer, die ligplaatsen hebben in Zeeland en daarbuiten varen. Er zijn ook een beperkt aantal charterschepen actief in de provincie. Het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland werkt nauw samen met Erfgoed Zeeland en andere organisaties binnen de Zeeuwse Erfgoed Coöperatie (ZEC).