Nieuwe kansen industrieel vastgoed dankzij maakindustrie

cereolfabriek boei

Nieuwe kansen voor Nederlands industrieel vastgoed en hoogwaardige bedrijventerreinen zullen ontstaan als productie van consumentengoederen in de toekomst dichter bij de consument gaat plaatsvinden. Door nieuwe, schone technologie (zoals 3D printen) en een groeiende vraag naar gepersonaliseerde producten zullen producenten ervoor kiezen om zich dichtbij de afzetmarkten te vestigen.

Vastgoedmarkt