Nieuwe kennis- en discussiebijeenkomst ‘Ervaringen en dilemma’s bij restaureren’

Stichting ERM

Logo Stichting ERM kwaliteitsrichtlijnen voor molenmakers

Op donderdag 12 juni 2014 verzorgen de Stichting ERM en de Landelijke Federatie Het Behouden Huis een nieuwe kennisbijeenkomst ‘Ervaringen en dilemma’s bij restaureren’. Het is de derde bijeenkomst in een reeks. De bijeenkomsten zijn bestemd voor projectleiders en bouwbegeleiders namens opdrachtgevers van restauraties van (gebouwde) monumenten. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Tijdens ze bijeenkomst op 12 juni wordt specifiek ingegaan op de keuzes die gemaakt moeten worden bij het realiseren van ambities op het vlak van duurzaamheid – zowel bij de voorbereiding op de restauratie en als in de begeleiding van de uitvoering. Hoe kan een optimale balans worden gevonden in de verhouding kosten / kwaliteit? Daarbij wordt onder meer ook de kwaliteit en inpassing van de in te bouwen installaties onder de loep genomen. Aan de hand van drie fictieve voorbeelden wordt hier op ingegaan.

Deze kennis- en discussiebijeenkomst wordt gehouden in de Regentenzaal van het Burgerweeshuis (nu onderdeel van Tivoli), Springweg 102d, Utrecht, van 13.00 – 16.00 uur. Toegang is gratis.? Aanmelden via www.stichtingerm.nl

Programma
12:30 – 13:00
Ontvangst
13:00 – 13:10
Welkom door de dagvoorzitter
Walter de Koning, ERM
13:10 – 13.30
Inleiding: voor welke keuzes komt men te staan bij het verduurzamen van een monument: ambities versus realiteit
Ron Spaan, BOEi
13:30 – 13.50
De ontwerpzijde – mogelijkheden en onmogelijkheden bij verduurzaming van een monument belicht
Jan van den Burg, architect
13.50 – 14.10
De technische – installatiekant – belicht, wat kan, en met welke beperkingen dient rekening te worden gehouden
Ed Matser, Building Technology
14:10 – 15:30
Workshops aan de hand drie fictieve cases
15:30 – 16.00
Reflectie op de uitkomsten van de workshops
Isja Finaly (Hendrick de Keyser), Michiel van Hunen (RCE),
Walter de Koning
16:00 – 17:00
Borrel

Persbericht Stichting ERM