Nieuwe voorzitter voor de Nederlandse Tuinenstichting

Per 1 februari 2021 is Kees Lever de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Tuinenstichting. De NTs is blij hem te mogen verwelkomen. Nu hij met pensioen is, wil Kees zijn kennis, ervaring en passie inzetten voor de NTs:

“Ik denk dat de NTs een belangrijke rol vervult in de zorg voor het groene erfgoed van Nederland. Nu we al zo lang zijn aangewezen op onze directe woon- en leefomgeving blijkt hoe belangrijk een groene omgeving
voor ons welzijn is. Maar ook voor de grote opgaven als klimaat en de biodiversiteit is het groen in onze leefomgeving van cruciale betekenis. We zullen onze steden moeten vergroenen, het landelijk gebied zorgvuldiger moeten inrichten, en daarbij zijn betrokken en actieve eigenaars en beheerders van enorm belang.”

Kees Lever is een ervaren bestuurder met een groene achtergrond. Na
zijn studie tuin- en landschapsarchitectuur in Wageningen is hij ruim 40
jaar werkzaam geweest in vele domeinen van de fysieke leefomgeving,
zowel bij private organisaties (adviesbureaus, ANWB) als bij de overheid
(ministeries van VROM, LNV, EZ). Voor zijn pensionering was hij
divisiedirecteur Grond en Gebouwen bij Staatsbosbeheer.