Nieuwe website duurzaamerfgoed.nl toont ontwikkelingen Routekaart Verduurzaming Monumenten

Website Duurzaamerfgoed.nl
Website Duurzaamerfgoed.nl

Vanaf 24 september 2020 staat www.duurzaamerfgoed.nl online, de website waar alle activiteiten gebundeld zijn die de monumentensector uitvoert in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De website is ontwikkeld voor de deelnemers aan de Routekaart, in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Routekaart Verduurzaming Monumenten

De monumentensector wil met verduurzamen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. Organisaties uit de monumentensector, van overheden tot adviesbureaus, bundelen hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten. Samen werken ze aan een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040.


Vorderingen Routekaart zichtbaar op duurzaamerfgoed.nl

De Routekaart Verduurzaming Monumenten is ‘werk in uitvoering’. De nieuw ontwikkelde website duurzaamerfgoed.nl is de centrale plek waar de ontwikkelingen van de Routekaart te volgen zijn. De website is bedoeld voor de deelnemers van de Routekaart, maar is interessant voor iedereen die in zijn/haar dagelijkse werk te maken heeft met verduurzaming van monumenten. Bezoekers vinden hier alle initiatieven van de Routekaart, zoals de nieuwste onderzoeken. Ook delen de deelnemende organisaties (nieuw) ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de praktijk, waarmee ze de doelstelling van de Routekaart helpen bereiken.

Samen komen we verder

Marjolein Woltering van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is samen met collega’s van het Nationaal Restauratiefonds, De Groene Grachten en Stichting ERM verantwoordelijk voor de communicatie over de Routekaart op duurzaamerfgoed.nl: ‘We zijn samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed. Het is belangrijk dat alle deelnemers aan de Routekaart hun kennis en ervaring rondom CO2-reductie in de monumentensector met elkaar kunnen delen via www.duurzaamerfgoed.nl. Er doen al veel organisaties mee, hopelijk sluiten zich er nu nog meer aan. Samen komen we verder!’

Aangesloten organisaties

Op dit moment zijn 24 organisaties aangesloten bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Zij hebben een intentieverklaring ondertekend en mogen het partnerlogo Duurzaam Erfgoed in hun communicatie gebruiken. Op duurzaamerfgoed.nl delen zij nieuwe initiatieven en voorbeelden uit de praktijk om elkaar en anderen te enthousiasmeren en te informeren over de belangrijke stappen die gezet worden binnen de Routekaart. Organisaties met initiatieven voor duurzaam erfgoed kunnen zich aansluiten bij de Routekaart.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Routekaart Verduurzaming Monumenten en de deelnemers op duurzaamerfgoed.nl. De communicatie van duurzaamerfgoed.nl wordt verzorgd door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, De Groene Grachten, het Nationaal Restauratiefonds en Stichting ERM. De website is ontwikkeld en wordt beheerd door het Nationaal Restauratiefonds. Voor vragen of aanmelden, kunt u contact opnemen via info@duurzaamerfgoed.nl