Nominatiedossier ingediend voor erkenning Kempen~Broek als Unesco Biosfeergebied

In de laatste dagen van september werd het nominatiedossier voor het grenspark Kempen~Broek bij UNESCO ingediend. Door deze indiening wordt er om erkenning gevraagd als een UNESCO Biosfeergebied. Omdat het gebied de grens tussen Nederland en Vlaanderen overspant, hebben de Nederlandse en Vlaamse UNESCO Commissies gezamenlijk het dossier ingediend.

UNESCO ‘s ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB), dat al sinds 1971 bestaat, is nog steeds erg actueel. Dit programma streeft naar het bereiken van een evenwicht tussen menen en hun natuurlijke leefomgeving. Hierbij gaan innovatieve methoden voor natuurbehoud en biodiversiteitsbescherming hand in hand met de sociaaleconomische ontwikkeling van een regio. Over de hele wereld zijn er 748 biosfeergebieden, waarvan slechts 23 grensoverschrijdend, verdeeld over 134 landen. Als Kempen~Broek wordt erkend, zou het het tweede biosfeergebied in Nederland worden, naast de Maasheggen, dat in 2018 de UNESCO-status verkreeg. Voor België zou Kempen~Broek het allereerste biosfeergebied zijn.

Interactie tussen mens en natuur

Eeuwenlange interactie tussen mens en natuur heeft geleid tot de vorming van het opmerkelijk gevarieerde landschap van Kempen~Broek. Moerassige gebieden en droge zandruggen wisselen elkaar af. Het gebied omvat ook beekvalleien, vennen, bossen, heide en landbouwgronden. Het gebied wordt door ongeveer 75.000 mensen bewoond. Het bezit een rijke biodiversiteit en speelt een cruciale rol in het behoud van habitats en soorten in zowel Vlaanderen als Nederland. Voor sommige soorten is het gebied zelfs van essentieel belang.

Zeven jaar geleden werd het aanvraagproces in gang gezet. Bewoners, bedrijven en diverse partners werkten samen om een managementplan op te stellen voor duurzame ontwikkeling van de regio gedurende de komende tien jaar. Daarnaast formuleerden ze een strategie met doelstellingen voor onderzoek, monitoring en educatie. Beide strategieën werden vervolgens geïntegreerd in de aanvraagdossiers.

Beoordeling door Deskundigen

Begin 2024 zal een internationaal comité dat gespecialiseerd is in biosfeergebieden advies uitbrengen over het dossier. Hierna zal een team van experts van de MAB International Coordinating Council het dossier onderzoeken. Als dit onderzoek positief uitvalt, kan het gebied naar verwachting aan het begin van de zomer van 2024 worden opgenomen als UNESCO Biosfeergebied.