Noodlijdend Cobra Museum voorlopig geholpen door lening 

Het Cobra Museum in Amstelveen krijgt binnenkort financiële steun van een particuliere kunstliefhebber, waardoor het museum uit de acute financiële problemen wordt geholpen. Desondanks zoekt het museum nog naar een structurele oplossing in samenwerking met de gemeente Amstelveen. De gemeente heeft aangekondigd dat ze vanaf volgend jaar de jaarlijkse subsidie aan het museum wil stopzetten. 

Het Cobra Museum dreigt na bijna dertig jaar te sluiten, nadat de gemeente Amstelveen vorige week aankondigde dat ze de jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen euro vanaf volgend jaar wil beëindigen.  

Onzekere toekomst voor Cobra museum 

Het was al geruime tijd bekend bij de gemeente dat het museum financiële problemen ondervond vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Maar recentelijk bleken de financiële problemen groter dan verwacht, met een verwacht verlies van 700.000 euro aan het eind van dit jaar, bovenop het verlies van 350.000 euro in 2022. 

Het museum meldt dat zorgondernemer Marius Touwen bereid is om een kredietfaciliteit te verstrekken, wat inhoudt dat het Cobra Museum het geld mag gebruiken om openstaande rekeningen en schulden te betalen, maar het uiteindelijk moet terugbetalen. 

Museumdirecteur Stefan van Raay uit zijn dankbaarheid: “Dit gebaar stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen”. “Er is nu tijd en ruimte om een structurele oplossing te ontwikkelen voor het voortbestaan van het museum op lange termijn.” 

Museum en Gemeente zoeken structurele oplossing 

De definitieve beslissing om de subsidie stop te zetten ligt nog niet vast en moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De raad zal woensdag tijdens een speciale raadsvergadering discussiëren over deze kwestie. In eerste instantie zou er ook een stemming plaatsvinden over het raadsvoorstel, maar deze is uitgesteld met twee weken.  

Een woordvoerder van de gemeente verklaarde dat het college van B en W de nieuwe situatie zal bespreken.