Noord-Holland in overleg met het Rijk over Verbinding A8-A9 en Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam Beeld: Kwazel via Wikimedia CC0

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van I&W en OCW over de Verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam.

Aanleiding is het advies van ICOMOS over de Verbinding A8-A9 die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam raakt. In dit advies geeft ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat geen van de drie voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel is.

Het ICOMOS-advies is op diverse punten onduidelijk. Zo is niet duidelijk of binnen of buiten de voorgestelde alternatieven mogelijkheden zijn voor een doorkruising van de Stelling.