Noord-Holland publiceert regeling restauratie rijksmonumenten 2014

Provincie Noord Holland Foto: noord-holland.nl/

De voorwaarden voor de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2014 zijn bekend. Aanvragen kunnen van 13 augustus tot en met 17 september 2014 worden ingediend. Indiening is mogelijk door de eigenaar van het rijksmonument of door de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van het rijksmonument. Een bijdrage bestaat uit 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 750.000.

Hezelbizz