Nummer 1 van 2019 van het Tijdschrift van de RCE verschenen

Beladen erfgoed - Een ander licht op onze geschiedenis
Beladen erfgoed - Een ander licht op onze geschiedenis Beeld: Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed

Oude bouwwerken en standbeelden die met slavernij, kolonialisme en collaboratie te maken hebben. Hoe gaan onze buurlanden daarmee om? In de afgelopen veertig jaar is onze omgeving natuurlijk veranderd. Van 52 locaties laten de fotografen Reinjan Mulder en Cleo Wächter dat zien. Ook in de prehistorie verhuisden mensen al van de ene streek naar de andere. Maar waar komen onze voorouders nou precies vandaan?

Over dit en meer gaat nummer 1 van 2019 van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met dit blad wordt u op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt op het brede terrein van het erfgoed.