Omstreden sloop Amsterdamse panden (tijdelijk) stilgelegd door broedplek gierzwaluwen

Van Eeghenstraat 70-72, Amsterdam
Van Eeghenstraat 70-72, Amsterdam. Foto: Heesmchut

De omstreden sloop van drie panden aan de Van Eeghenstraat is tijdelijk stilgelegd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Delen van het dak zouden mogelijk door gierzwaluwen worden gebruikt als broedplek. Een schrale troost voor buurtbewoners en erfgoedbeschermers die de panden wilden beschermen met een monumentenstatus.

De geschakelde panden aan de Van Eeghenstraat 70-72 zijn sinds kort in handen gekomen van een buitenlandse projectontwikkelaar. Deze partij wil het ensemble volledig slopen en op de plaats daarvan een nieuw appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage realiseren. Buurtbewoners en erfgoedbeschermers vrezen voor de aantasting van het negentiende-eeuwse karakter van de chique Van Eeghenstraat.

Heemschut’s commissie Amsterdam vroeg eind september gemeente Amsterdam om een spoedprocedure te starten om te komen tot een monumentenstatus voor de geschakelde herenhuizen. Buurtbewoners schreven begin september een brandbrief naar de gemeente. Maar de protestacties mochten niet baten en met de sloop werd begonnen.

Maar vorige week trok raadslid Anke Bakker van Partij voor de Dieren aan de bel. Zij had op gemeentelijke vogelkaarten gezien dat delen van het dak gebruikt worden als broedplek voor gierzwaluwen. De gierzwaluw wordt beschermd door de Wet natuurbescherming, en hun nest moet gedurende het hele jaar worden beschermd. Nu zal worden onderzocht of er inderdaad nesten op het dak liggen.