Onderzoek naar nieuw filmtheater in voormalig filmhuis ’t Hoogt Utrecht

Geveldoek Filmtheater Slachtstraat Beeld: via Utrechts Monumentenfonds

Onder de naam “Filmtheater Slachtstraat” zullen Jos Stelling en het Utrechts Monumentenfonds de komende periode de haalbaarheid van een nieuw filmtheater in het voormalige filmhuis ’t Hoogt aan de Slachtstraat 5 onderzoeken. Vandaag kondigen zij gezamenlijk de lancering van deze samenwerking aan. Daarmee blijft de culturele bestemming van dit complex behouden.

Van wonen naar cultuur

Aanvankelijk was het idee om in het complex woningen te realiseren en het minder monumentale deel aan de Slachtstraat te verkopen. Binnen de huidige kaders die er liggen, past een culturele functie echter ook. “Het is onze droom om een sprankelende herbestemming te realiseren in ‘t Hoogt, waarbij het monument behouden blijft en het erfgoed beleefbaar is voor publiek.” zo geeft Suzan te Brake, directeur Utrechts Monumentenfonds aan. De samenwerking tussen het UMF en Jos Stelling is gebaseerd op de liefde voor de stad en de cultuur. De komende maanden zal in samenwerking worden onderzocht of er voor beide partijen een haalbare businesscase mogelijk is.

Eerste schets

Het idee is om ’t Hoogt 6 en 4 bij het Filmtheater te trekken en in de overige panden een culturele invulling te realiseren, waaronder een nieuw op te zetten Museum voor het Kruideniersbedrijf, in aanvulling op de eerdere museumwinkel Betje Boerhave, maar er worden nog meer partijen gezocht. Voor het Filmtheater Slachtstraat zal worden onderzocht of het mogelijk is een extra vloer toe te voegen, waardoor er drie filmzalen en een kleine foyer kunnen ontstaan. Ook is het voornemen diverse voorzieningen te treffen ten behoeve van de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Toevoeging voor de stad

De films en culturele activiteiten in het Filmtheater Slachtstraat zullen vergelijkbaar zijn met die van het Springhaver Theater en het Louis Hartlooper Complex. Utrecht krijgt hiermee een fraai netwerk van drie intieme filmhuizen, verspreid over de oude binnenstad. Er worden daar niet alleen bijzondere films vertoond, maar er zullen ook verschillende culturele activiteiten plaatsvinden zoals festivals, lezingen, cursussen en schoolvoorstellingen. Zo zal het bijzondere rijksmonumentale complex na een jaar leegstand weer een nieuwe functie krijgen, zo hopen de betrokken partijen, waarmee dit duurzaam voor de toekomst behouden kan worden.

Utrechts Monumentenfonds

Het Utrechts Monumentenfonds is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich sinds 1943 in voor het wonen, gebruiken en genieten van gebouwd erfgoed in Utrecht, als bijdrage aan de stad en aan de stedelijke samenleving van morgen. Het UMF wil een vangnet zijn voor erfgoed dat leegkomt, doet aan kennisdeling in de stad en zet zich in voor het toekomstbestendig maken van haar monumenten en erfgoed in de stad. Het grootste deel van de portefeuille van het UMF betreft woningen die sociaal worden verhuurd, waarmee invulling wordt gegeven aan de mogelijkheid voor eenieder om in een monumentaal pand te kunnen wonen in de binnenstad. Het UMF kan haar werk doen dankzij de inzet van haar vrijwilligers en bijdragen van donateurs en kent een status als landelijk erkende professionele organisatie voor het monumentenbehoud.