Onderzoek naar provinciale subsidieregelingen voor restaureren rijksmonumenten

Kasteel de Haar, Haarzuilens
Kasteel de Haar, Haarzuilens Foto: via Kasteel de Haar

Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor de verdeling van de middelen voor het restaureren van rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn. Sinds deze decentralisatie zijn er verschillen tussen de provincies ontstaan in het beleid voor het restaureren van rijksmonumenten. Ook lijken de restauratieachterstanden toe te nemen.

Voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding om onderzoek te doen naar de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten. Met het onderzoek is inzichtelijk gemaakt of Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten.