Onderzoek van RCE over 4 erfgoedthema’s naar Tweede Kamer

Klok op de Waalsdorpervlakte, militair erfgoed
Klok op de Waalsdorpervlakte, militair erfgoed Foto: RCE

In opdracht van minister Van Engelshoven heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verkennende onderzoeken uitgevoerd naar 4 thema’s: militair erfgoed, herinneringserfgoed, archeologie en Post 65 erfgoed.  Op 5 november zijn de rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van elk thema is onderzocht welke nieuwe opgaven te verwachten zijn en hoe hiermee om te gaan. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheid van aanwijzen tot rijksmonument, maar ook naar andere maatregelen voor behoud van het erfgoed, zoals kennisontwikkeling of bescherming in bestemmingsplannen.