Online aanvragen instandhoudingssubsidie 2015

afb. via monumenten.nl cc onbekend

Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er is dit jaar in totaal 50,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 44,7 miljoen euro bestemd voor gebouwde monumenten, 5 miljoen euro voor groene monumenten zoals parken en tuinen en 800 duizend euro voor archeologische monumenten.

Monumenten.nl