‘Ook zonnepanelen op monumenten in Leiden’

Zonnepanelen op alle daken in Leiden, ook op de daken van oude, monumentale gebouwen. Dat is het ideaal van de Leidse Charlotte Icke-Lemmens. (…) Om haar ideaal te verwezenlijken heeft de Leidse binnenkort een gesprek met wethouder Frank de Wit (D66 / milieu) en gaat ze de boer op bij woningcorporaties in Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp.

Leidsch Dagblad