Open Monumentendag Special ‘Open Kerken Brabant’ 26 november

Neerlangel, de kerk van Sint Jan de Doper.

Op zondag 26 november wordt voor de eerste keer de Brabantse Open Kerkendag gehouden. Aan dit evenement doen meer dan tweehonderd kerken in vrijwel álle plaatsen in de provincie mee. Zij zetten hun deuren open en organiseren culturele activiteiten zoals rondleidingen, exposities en andere manifestaties.

Het doel is alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van de kerkgebouwen. Het leegkomen van kerkgebouwen en het vinden van een nieuwe bestemming is een groot cultureel probleem van Brabant de komende jaren. Het landelijk projectbureau Open Monumentendag heeft het evenement omarmd als ‘special’ om aandacht te vragen voor dit evenement en het culturele, maatschappelijke belang van de problematiek.

Brabant telt nog zo’n 600 katholieke en protestantse kerken. Als gevolg van de ontkerkelijking worden de komende jaren minstens 200 kerken aan de eredienst onttrokken. Veel kerken zijn al gesloten, herbestemd of er wordt een andere bestemming voor gezocht. Er zit veel emotie aan kerken vast en ze vormen een materiële uitdrukking van de identiteit van een gemeenschap. De skyline van een dorp of een stadswijk wordt bepaald door kerk en toren. Het is voor velen ondenkbaar dat dit verdwijnt. Om deze beeldbepalende gebouwen voor de toekomst te behouden is het noodzakelijk dat iedereen daarbij wordt betrokken.

De Brabantse Open Kerkendag vindt plaats op zondag 26 november van 13.00 uur tot 17.00 uur. De ruim tweehonderd kerken die hun deuren open zetten en de activiteiten staan allemaal vermeld op de website www.openkerkenbrabant.nl.

De opening wordt verricht door commissaris van de koning Wim van de Donk en de bisschoppen Gerard de Korte van Den Bosch en Jan Liesen van Breda. Bij de opening zijn verder betrokken dominee Karin van den Broeke, voorzitter van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en Henri Swinkels, gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Brabant.

Brabante Open Kerkendag
De Brabantse Open Kerkendag is een initiatief van de Stichting De Brabantse Hoeders. In de werkgroep die het evenement heeft georganiseerd hebben zitting: de twee bisdommen, de provincie, Erfgoed Brabant en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bij de organisatie is nauw samengewerkt met Open Monumentendag. In een aantal protestantse kerken vindt de Brabantse Open Kerkendag plaats op zaterdag middag 25 november. Het Brabantse initiatief geniet landelijke belangstelling.