Opinie: Neem het landschap nu eens serieus in ruimtelijk beleid

Heuvelland, Limburg.
Heuvelland, Limburg. Foto: Paul Hermans via wikimedia CC BY-SA 3.0

Ondanks goede intenties op alle bestuurlijke niveaus, blijkt het nauwelijks mogelijk ons landschap te beschermen tegen economische druk. Ook in het Zuid-Limburgse Heuvelland trekken toerisme en distributiecentra diepe sporen door het landschap.  Promovendi Karim van Knippenberg en Wim Bosschaart zien echter kansen voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid.

“Landschappen, zoals het Zuid-Limburgse Heuvellandschap, hebben unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden die onvervangbaar zijn. Aandacht voor dit landschap is er gelukkig meer en meer. Op het moment dat burgers zich bewuster worden van de relatie tussen landschap en consumptie, dan is een visie waarbij het landschap gezien wordt als sluitpost van ruimtelijk-economisch beleid, niet langer houdbaar.”

  1. Alle begrip voor de boodschap van dit artikel, maar bedenkingen bij de foto.
    – deze toont het West-Vlaamse Heuvelland (niet Limburg).
    – ik weet niet of de ‘verpaarding’, zichtbaar op de voorgrond, door de auteurs wordt (h)erkend en meegenomen als een bevestiging van hun standpunt. Eigenlijk werd dit landschap al ingezet voor een economische logica die de waarden van dit heuvelland stilaan teniet doet.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.