Opnieuw wordt een rijksmonument roze geschilderd… het begin van een nieuwe trend?

Boerderij van familie Vellenga wordt roze geschilderd. Beeld: still uit video RTV Noord

Opnieuw zien we beelden van wanhopige eigenaren met een kwast in de hand. Twee weken geleden schilderden de eigenaren van een monumentale boerderij in Drieborg hun pand roze, deze week werd bij een andere monumentale boerderij in Eenrum hetzelfde gedaan.

De eigenaren hebben een overeenkomstig verhaal: beide boerderijen zitten onder de scheuren en zijn verzakt. Volgens de eigenaren zijn de verzakkingen veroorzaakt door gaswinning, maar de boerderijen vallen buiten het officiële aardbevingsgebied. Ze hebben dus geen recht op een bevings-schadevergoeding. Zelf hebben de eigenaren ook geen geld om de monumenten op te knappen. Daarom klopten de eigenaren aan bij verschillende instanties: Het Centrum Veilig Wonen, IMG, Nationaal Coördinator, Libau, Monumentenzorg… Maar telkens krijgen ze dezelfde reactie: de organisatie vindt het erg vervelend voor de eigenaren maar kunnen er uiteindelijk niks aan doen.

De eigenaren zijn zo wanhopig dat zelfs sloop van hun mooie monumentale huizen als optie zien, maar dat mag natuurlijk niet bij een rijksmonument, evenmin als het roze schilderen van de gevel. Wat nu?

Noodkreet

Het roze schilderen van de gevel is een allerlaatste noodkreet. Maar het heeft wel effect: in het landschap zijn de roze gevels een niet te missen statement en er is daarom ook veel media-aandacht voor de twee monumentale boerderijen. Maar of dat er uiteindelijk toe zal leiden dat deze boerderijen gered worden is nog de vraag.

Nieuwe Trend?

Is het roze schilderen van de gevel een goede manier om aandacht te vragen voor monumenten in nood? Stel dat het werkt voor de twee boerderijen in Groningen… dan zou dit misschien wel het begin van een nieuwe trend kunnen worden en zullen er binnenkort meer roze gevels in Nederland opduiken.

Wat denkt u?

Wat denkt u? Is het roze schilderen van je gevel een goede manier om aandacht te trekken voor je monument? Laat het ons hieronder weten!

 1. Zeer vervelend voor de eigenaren. Ik vraag me af hoe men weet of bij deze woning bevingen het gevolg zijn van de schade. Verzakking door de droogte i.c.m. lage grondwaterstand, waardoor funderingen worden aangetast, zou ook de oorzaak kunnen zijn.

 2. Het lijkt mij een goede wanhoopsdaad. Ik ken het voorbeeld uit Drieborg en het gaat hier zeer waarschijnlijk deels om indirechte aardbevingsschade (verstoren grondwaterstand). Maar ook wanneer dit niet zo is, blijft overeind dat, wanneer de gemeenschap het behoud van monumentale panden werkelijk belangrijk vindt, ze hier geld voor over moet hebben. Dus overheden: betalen!

 3. vreemde actie.
  Ik vind dit een aantasting van het monument. Eerst hadden we de omgekeerde vlaggen, en nu dit weer…wat is de volgende actie ???!

 4. Wanneer de overheid een gebouw voor het nageslacht wil bewaren, dient de overheid ook royaal in de instandhoudingskosten bij te dragen.

 5. Belangrijkste reden dat roze boerderijen ontstaan, is dat in de hele bestuurlijke-ambtelijke keten in Groningen adequate kennis ontbreekt om een oplossing voor de instandhouding van de boerderijen te kunnen formuleren. Rijk (RCE), provincie, gemeenten en Groninger Erfgoedloket Libau zijn door hun personele bezetting helaas onderdeel van de problematiek. Zij werken het verval in de hand en zijn helaas de belangrijkste obstakels die oplossingen in de provincie Groningen massief in de weg staan.
  In het Groningse Oldambt zijn de ‘huizen & gronden’ (volume & oppervlakte) vaak groter dan menige Nederlandse buitenplaats.
  Voor buitenplaatsen en kerken zijn in Nederland goede instandhoudingsregelingen en het ligt in de rede dat deze regelingen beschikbaar komen voor de instandhouding van Oldambtster- of Groninger boerderijen die zijn gerangschikt als Rijksmonument en ‘Karakteristiek’.
  Via het Nationaal Programma Groningen is 1,125 miljard beschikbaar. Door gebrek aan noodzakelijke algemene kennis is te spreken van onbalans bij de besteding zo ook bij de toepassing van andere regelingen. Bijvoorbeeld werd een enorm bedrag aan subsidies beschikbaar gesteld voor het herstel van een bouwval in Nieuwolda terwijl ‘Dé Icoon van het Oldambt’, de nu roze boerderij Ten Have te Drieborg op instorten staat en de eigenaar geen doelmatige medewerking krijgt ?

 6. Geef de NAM, de mogelijkheid om open kaart te spelen, zij wisten van de bevingen door gaswinning en gingen toch door. nog een aantal kuub meer dan was verantwoord na de bevingen. Zoveel winsten uit het gas ongeveer een tiende terug aan Groningen en de beschadigingen, is dat teveel gevraagd ?? Zeker niet, sinds de zestiger jaren de winning met de jaknikker. Nu ook ja-knikker tegenover de beschadigen en verantwoording van deze mensen en hun huizen.

 7. Ik begrijp deze actie wel. Wat de oorzaak ook is: Wanneer een gebouw is aangemerkt als Rijksmonument, dient ook zeker de overheid mee te helpen. We willen, terrecht, van alles bewaren voor het nageslacht, maar blijkbaar staat men in veel gevallen ook toe dat de staat van monumenten alsmaar verslechtert..Ik denk dat in veel gevallen wel duidelijk is waar de priotiteiten liggen.

 8. Ik hoop wel dat ze er een goede verf opzetten die er later makkelijk af kan en het vocht uit de gevels laat, anders is er binnen de kortste keren aan de binnenzijde meer schade te verwachten. Gele hesjes, vlaggen en andere collectieve signalen zijn van alle tijden.

 9. Wanneer de bureaucratie in Nederland zich zo blijft opstellen en we niet zien dat er gezamenlijke acties nodig zijn om instandhouding van gebouwen te bewerkstelligen vind ik dit een gepaste actie. (Het vormt op zich ook een bouwspoor in de verflagen en geeft de trend van deze moderne tijd aan..) Bewoners van gebouwen, die eigendom hebben wat door ons (lees = het rijk/RCE/gemeenten) als monument wordt/werd bestempeld zijn hier vaak niet blij mee. Dan moeten we er ook samen voor zorgen dat, wanneer de goede wil van de bewoners/eigenaren er is, dit ook betaalbaar gehouden wordt door samen te werken en niet samen tegen te werken.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.