Oudste graf van Nederland gevonden in Haps

Bij eerdere opgravingen werden restanten van Romeins bouwmateriaal gevonden. Foto: via gemeente Cuijk

Bij archeologisch onderzoek in Haps is het oudste graf van Nederland ontdekt. Het betreft het graf van een tenminste 9-jarige die ongeveer 10.000 jaar geleden door stamgenoten is begraven aan de rand van de Maasvallei.

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd onder supervisie van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en de gemeente Land van Cuijk en in opdracht van de gemeente Land van Cuijk en het regionaal bedrijvenpark Laarakker. Het graf en de inventaris zal door het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant in bruikleen worden gegeven aan het Museum Ceuclum in Cuijk voor expositie.

Dit artikel bevindt zich achter een betaalmuur.