CC0
Fokker Spin, 1910 Foto: onbekend via wikimedia

Geld Bussemaker voor zichtbaarheid mobiel erfgoed

Minister Bussemaker maakt mobiel erfgoed voor een groter publiek toegankelijk. Nu is het zo dat historische (zweef)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen vaak alleen te bewonderen zijn voor hun eigenaren. Door de nieuwe subsidieregeling krijgt dit bijzondere erfgoed meer gezicht, en kan iedereen genieten van de voertuigen. De bewindsvrouw stelt ruim € 900.000,- beschikbaar.

Op 11 juli heeft Bussemaker de Toonbeelden van Mobiel Erfgoed aangeboden aan de Tweede Kamer. De Toonbeelden laten ontwikkelingen en gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland zien waar mobiel erfgoed een grote rol bij speelde. De komende jaren wil Bussemaker met geld initiatieven zoals Toonbeelden verder ondersteunen, zodat de zichtbaarheid van mobiel erfgoed vergroot wordt.

Virtueel museum
Met deze subsidieregeling wordt het mogelijk om een virtueel museum vorm te geven. In dat museum krijgt mobiel erfgoed een herkenbaar gezicht met karakteristieke, toonaangevende voorbeelden. Die toonbeelden worden in het digitale museum gekoppeld aan de historische ontwikkeling van Nederland. Zo kunnen bezoekers een tocht maken door de vervoersgeschiedenis.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed
Daarnaast kan de sector met de subsidie een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Zo kan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder uitgebouwd worden. Met het register wordt in kaart gebracht wat er zoal aan mobiel erfgoed aanwezig is en wat de culturele waarde is. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunt de sector met het actualiseren, uitbreiden en digitaal ontsluiten van het register voor mobiel erfgoed.

De subsidieregeling zal worden ondergebracht bij het Mondriaan Fonds. Vanaf het najaar kan gebruik gemaakt worden van de regeling.