Overzichtje reeds gemaakte kosten voor restauratieplannen Fort Sabina

In februari 2007 is gestart met de ‘initiatieffase’ voor Fort Sabina. Een extern adviesbureau heeft een ontwikkelingsvisie geschreven. Vervolgens is begonnen met de restauratie eerste fase, waarbij het Tour Modele en het Poortgebouw in oude staat zijn hersteld. Kosten: ruim 700.000 euro, waarvan de helft gesubsidieerd is door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten.

bndestem.