Pamflet:’Stop de sloop van historische interieurs in Groningen’

Sloop van historische interieurs in Groningen
Sloop van historische interieurs in Groningen. Foto: Hilbrand Edskes

In oude wijken in de stad Groningen wordt momenteel het complete historische interieur uit begin 1900 of ouder in de ene na de andere woning gesloopt, wegens ombouw tot kleine zelfstandige appartementen.  Daarbij worden originele trapleuningen, houtsnijwerk, marmeren schouwen, inbouwkasten, versierde stucplafonds, glas-in-lood ramen en ander vakmanschap in containers gedumpt. De omwonenden worden daarbij niet geïnformeerd, noch Stichting Monument en Materiaal ter behoud van de originele authentieke elementen.

De historische interieurs gaan definitief verloren. Zelfs de huurders die zo’n omgebouwd appartement huren, vinden het zonden dat alle historische elementen verdwenen zijn. Het loket Bouwen en Wonen van gemeente Groningen heeft aangegeven de sloop eveneens zonde te vinden, maar dat dit geen reden is waarop ze momenteel een aanvraag voor een sloopvergunning in een niet-monument mogen weigeren.

Foto: Hilbrand Edskes

Voorstellen

 • Het (eenvoudiger) mogelijk maken om een beschermde status te verkrijgen voor mooie originele historische elementen, zodat – naast het beschermde stadsgezicht (de buitenkant) – ook de bijzondere elementen van het historische interieur beschermd zijn, gemeentelijk monument light: een gemeentelijk monument waarvan de te beschermen bestanddelen limitatief zijn benoemd”.
 • De regelgeving aanpassen, zodat het niet langer qua winstoogmerk voordeliger is om het historische interieur te slopen en deze te vervangen door kleine zelfstandige appartementen.
 • De regelgeving aanpassen, door het sinds 2017 geldende splitsingsverbod – waardoor geen panden meer opgekocht mogen worden om daarbinnen aparte kamers of appartementen te verhuren – uit te breiden, zodat huidige van origineel interieur en gezinswoning indeling voorziene panden die als onzelfstandige kamerverhuurpanden in gebruik zijn, niet intern mogen worden gesloopt om tot kleine zelfstandige appartementen te worden omgebouwd.
 • De regelgeving aanpassen, zodat omwonenden ruim vooraf actief worden ingelicht over aangevraagde verbouw- en sloopvergunningen, om hier vervolgens voor uitvoering bezwaar tegen te kunnen indienen, bij voldoende bezwaren geen vergunning verlenen, en eventueel het pand overnemen (oplossing volgens Partij van de Arbeid wethouder Roeland van der Schaaf).
 • De regelgeving aanpassen, zodat bij aanpassingen en verbouwingen zoveel mogelijk originele elementen behouden of hergebruikt moeten worden: ook bij een andere indeling zijn er immers trapleuningen, deuren, plafonds, etc. nodig.
 • De regelgeving aanpassen, zodat originele elementen die bij een andere indeling niet behouden of hergebruikt kunnen worden, niet kapot in een vuilcontainer belanden, maar gaan naar bijvoorbeeld Stichting Monument en Materiaal.
 • Ook voor gedecoreerde stucplafonds met ornamenten is veel belangstelling, deze kan een restauratie stukadoor in zijn geheel loshalen, om ze later terug te plaatsen, of elders te gebruiken. Dit geldt ook voor onder meer schouwen (een schouw, in huizen van welgestelden vaak een pronkstuk van marmer, is een stookplaats met daarboven een kap voor het afvoeren van de rook), trapleuningen met houtsnijwerk, panelen, deuren, inbouwkasten, tegels en glas-in-lood ramen.
 • De regelgeving aanpassen, zodat de geluiddemping tussen woningen bij een verbouwing niet vermindert. De regelgeving aanpassen, zodat de stevigheid van woningen bij een verbouwing niet afneemt en er geen schade bij omwonenden ontstaat.”

Hilbrand Edskes

Bekijk het pamflet (met mooie foto’s)

 1. Gelijk hebben jullie, hier in Zwoile kennen we gemeentelijke monumenten. Maar ook hier wordt het uiterlijk belangrijker gevonden dan het interieur. Zijn er nog voldoende oude ambachten aanwezig om de oude interieurinrichten in goede staat te kunnen houden?

 2. Wij hebben te maken met een vooruitstrevend en niets ontziend bestuur in Groningen zonder enig historisch besef.. Hele straten vol met fietsen… Hoeveel Deuren en lijsten heb ik al niet uit containers gevist om ze voor sloop te behoeden. Het gemeentebestuur is gewoon hypocriet en lui te noemen. Het is kassa al die 60.000 studenten te huisvesten en alles “aan de markt” te laten mbt hijsvesting, dan krijg je dit.. 60.000 is gewoon te veel voor een kleine stad. Het veer grotere Utrecht heeft evenveel studenten en een kleine campus.

  Wat gaan we er aan doen, ik denk dat veel mensen een initiatief ondersteunen..

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.