Particuliere monumentenzorgers bepleiten effectiever subsidiestelsel

Ingezonden bericht

Het huidige subsidiestelsel voor de instandhouding van monumenten is inefficiënt, zorgt voor discontinuïteit in het onderhoud en leidt tot onzekerheid bij de eigenaren. Een door particulieren gevormde werkgroep Brim-evaluatie stelt dit vast in het rapport ‘Naar een effectieve Brim’, dat dinsdagmiddag 25 oktober is aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie OCW.

De werkgroep heeft berekend dat jaarlijks 166 miljoen euro nodig is voor onderhoud aan monumenten. Het Rijk stelt voor 2011 slechts 58 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag werd dit jaar door loting verdeeld. De werkgroep constateert dat dit geen goede verdelingsmethodiek is en doet een aantal aanbevelingen die voor een effectievere verdeling van de middelen zorg dragen. Zo moet er meer gekeken worden naar de daadwerkelijke behoefte en de aanwezige draagkracht en dient er een aparte regeling voor urgent onderhoud te komen. Op deze wijze wordt verspilling van belastingmiddelen zo veel mogelijk tegen gegaan.

De werkgroep tekent hierbij voorts aan dat van iedere euro die de overheid aan monumentensubsidies uitgeeft, zij er anderhalve euro voor terugkrijgt.

De werkgroep Brim-evaluatie:

  • Klaas Boeder, Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg
  • Cor Bouwstra, Verlaan & Bouwstra architecten
  • Evert Jan Nusselder, Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie
  • Jan Roest, Van Hoogevest Architecten
  • Sammy van Tuyll, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
  • Fred Vos, Monumentenwacht Nederland