Van Vollenhovenprijs stationsgebouw Houthem-St. Gerlach en De Hallen

Stationsgebouw Houthem St Gerlach Foto: via Nationaal Restauratiefonds

Stationsgebouw Houthem St Gerlach

De herbestemming van het stationsgebouw in Houthem- St. Gerlach is een van de twee projecten die de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst mag nemen dit jaar. Op 20 mei overhandigt prof. mr. Pieter van Vollenhoven de prijs persoonlijk aan de initiatiefnemer van de herbestemming, Marco van der Wal.

De herbestemming van het stationsgebouw tot unieke vakantiewoning sprak de juryleden bijzonder aan. Niet alleen vanwege de wijze waarop het houten stationsgebouw prachtig is herbestemd, maar ook hoe er aan de omgeving is gedacht die in een landschappelijke stijl is heringericht. Het beeldbepalende gebouw uit 1903 is het enige resterende volledig houten stationsgebouw en daarmee uniek, maar omdat het geen monumentenstatus had, dreigde sloop. Marco van der Wal is de initiatiefnemer die het stationsgebouw in Houthem-St.Gerlach een nieuwe bestemming heeft gegeven. Hij redde met zijn onderneming Camino Vastgoed uit Geleen het gebouw dat direct aan het spoor ligt van de sloop. In nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap zijn diverse partijen geënthousiasmeerd en over de streep getrokken. NS Stations, Prorail, de dorpsraad, de gemeente Valkenburg en de eigenaar van de aangrenzende grond verleenden uiteindelijk hun medewerking om de herbestemming mogelijk te maken. Het doorzettingsvermogen dat Van der Wal in het herbestemmingsproces heeft laten zien is voor de jury doorslaggevend geweest om de prijs aan dit project toe te kennen.

De Hallen in Amsterdam is de andere winnaar van de Pieter van Vollenhovenprijs van 2015. Op 10 juni zal André van Stigt de prijs in ontvangst nemen. De jury heeft dit jaar bewust deze twee projecten willen belonen met de prijs, omdat zij daarmee wil laten zien dat de omvang van het herbestemde monument niet maatgevend hoeft te zijn voor de impact van de herbestemming. De impact van een kleinschalige herbestemming in Houthem-St. Gerlach kan net zo groot zijn als een grootschalige herbestemming in Amsterdam. Beide herbestemmingsprojecten zijn bijzonder op hun eigen manier, maar wat overeenkomt is het doorzettingsvermogen dat de initiatiefnemers toonden in het proces van herbestemmen.

Monumenten die wachten op een nieuwe bestemming zijn veelal verloren zonder de inzet van initiatiefnemers die de uitdaging aangaan om een monument te kopen, te restaureren en exploitabel te maken. Met deze prijs, die onder voorzitterschap van de heer Van Vollenhoven door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, krijgt het behoud van monumenten door herbestemming extra aandacht.

Over de Pieter van Vollenhovenprijs
De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds. In zijn jaren als voorzitter heeft de heer Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uitsteken om een monument te kunnen behouden. Om dit gedachtengoed levend te houden is de prijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monument een nieuw leven geven.