Plan: openstellen bunkers uit tijd Napoleon

De gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen willen de kazematten van het Keizersbolwerk in Vlissingen restaureren. Dit zijn oude verstevigde bunkers met schietgaten onder het standbeeld van Michiel de Ruyter. De kazematten zijn geplaatst in de tijd van Napoleon. Vanaf 2014 zou het gangenstelsel open moeten voor bezoekers.

Omroep Zeeland