Podcast samenwerking Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en Sea Rangers

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de Sea Ranger Service zijn een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan en hebben onderzocht of je als Inspectie gebruik kunt maken van de kennis en kunde van de samenleving. De Inspectieraad, het samenwerkingsverband van de rijksinspecties, maakte hierover een podcast in de serie ‘De Toekomst van Toezicht’.

Over samenwerken met de samenleving

Hoe kan je als toezichthouder gebruik maken van de kennis en kunde in de samenleving? En bestaat er zoiets als een ‘burgerinspecteur’? Beluister de antwoorden op deze en nog vele andere vragen in de nieuwste podcast van deze serie. Tijdens het gesprek komt ook de vraag aan bod of er zoiets bestaat als een ‘burgerinspecteur’.

In deze podcast van de Inspectieraad gaat Ruben Maes in gesprek met Barbara Siregar, directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, en Wietse van der Werf, oprichter van Sea Rangers. Sea Ranger Service ondersteunt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in het monitoren van de activiteiten rondom beschermde historische scheepswrakken (Erfgoedwet). Hun samenwerking begon in 2018 met een eenjarige pilot, die tot twee keer toe met een jaar werd verlengd. Dit jaar krijgt de samenwerking een structurelere vorm.

Beluister de podcast nu!

Deze podcast (aflevering 2 van seizoen 3) is te beluisteren via: