Predicaat Koninklijk voor De Hollandsche Molen

Amsterdam – Commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk heeft het predicaat Koninklijk uitgereikt aan De Hollandsche Molen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in molen De Adriaan in Haarlem.

De toekenning van het predicaat Koninklijk is letterlijk en figuurlijk een kroon op het werk van De Hollandsche Molen. De vereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Als belangenvereniging zet zij zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de 1.200 wind- en watermolens van Nederland.

De Hollandsche Molen is vereerd met de toekenning van het predicaat. Zij beschouwt dit als een enorme blijk van waardering voor de vele mensen die zich de afgelopen 100 jaar hebben ingezet voor het molenbehoud en dit vaak ook op vrijwillige basis hebben gedaan en nog steeds doen. “Het is bovendien een bevestiging van de goede band die de vereniging al sinds 1952 met het Koninklijk Huis heeft,” aldus directeur-bestuurder Nicole Bakker. In dat jaar werd koningin Juliana beschermvrouwe. Na haar aftreden in 1980 werd prins Claus beschermheer. Prins Friso volgde zijn vader op in 2005. Na zijn overlijden in 2013 nam prinses Beatrix zijn functie over.

Over het predicaat

Het toekennen van het predicaat Koninklijk is een lang bestaande traditie, die werd ingevoerd door Lodewijk Napoleon na zijn aanstelling als koning in 1806. Het predicaat is een onderscheiding die alleen door de koning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen en grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de koning tegenover de ontvanger. Een vereniging moet ten minste honderd jaar bestaan en in die periode een goede reputatie hebben opgebouwd. Het predicaat wordt slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum verleend.

Over de Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen bestaat dit jaar 100 jaar en zet zich al een eeuw lang in voor het behoud van monumentale wind- en watermolens in ons land. Daardoor telt Nederland nog steeds zo’n 1.200 molens. Molens die schitteren in het landschap, het dorp of de stad en die je vaak ook kunt bezoeken. Duizenden vrijwilligers zorgen ervoor dat de molens ook daadwerkelijk kunnen draaien en malen.