Proef met versterking rijksmonumenten in aardbevingsgebied Groningen

Bakstenen, Appingedam Foto: Heemschut Groningen

Er komt een pilot in aardbevingsgebied Groningen waarbij aan 15 rijksmonumenten schade, versterking en mogelijke verduurzaming van de panden wordt aangepakt. De monumenteigenaren krijgen zelf de regie en worden geholpen door een restauratie-architect en een erfgoedloket.

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren is ontevreden over de stroperige manier waarop monumenten in het aardbevingsgebied nu worden aangepakt en liet Pieter Siebinga, oud-directeur van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek doen. Hij pleit voor een aanpak waarbij schade, versterking, verduurzaming en modernisering van een pand in één traject wordt uitgevoerd. Daarnaast moet de eigenaar weer baas in eigen pand worden.