Protestantse Gemeente Delft ziet af van ondergrondse ruimte Nieuwe Kerk

CC BY SA 3.0
Nieuwe Kerk, Delft Foto: Michielverbeek via Wikimedia

Op 22 september jl. heeft de Protestantse Gemeente Delft het college van B en W van de gemeente Delft bericht over de omgevingsvergunning voor de bouw van een ondergrondse ruimte onder de Nieuwe Kerk. De PGD schrijft dat de bezwaren tegen deze omgevingsvergunning “helaas onvermijdelijk” zorgden voor “forse vertraging”.

Uit onderstaande brief blijkt dat het de PGD inmiddels duidelijk is geworden dat de prijs voor de ondergrondse ruimte te hoog is. “Het is om deze reden dat we u teleurgesteld berichten dat wij vooralsnog afzien van het uitvoeren van het vergunde plan voor de ondergrondse ruimte.”