Provinciaal geld voor energiescans Noord-Hollandse monumenten

CC-BY-SA-3.0
Nederlandse Bank in Alkmaar. Foto: A. Bakker via Wikimedia.

De provincie Noord-Holland stelt voor 2017 € 100.000,- beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten. Met de provinciale bijdrage kunnen monumenteneigenaren bepalen of herbestemming kansrijk is en een energiescan laten uitvoeren. De afgelopen 5 jaar heeft de provincie subsidie verleend voor het uitvoeren van 61 haalbaarheidsonderzoeken. Gebleken is dat herbestemming in vele gevallen kansrijk is. De onderzoeken hebben al tot uitvoering van herbestemming geleid bij onder andere De Nederlandse Bank te Alkmaar, Huize de Dieu in Alkmaar, fort Westoever in Den Helder en Villa en Tweelinghuis Leyduin in Vogelenzang.