Provincie: 3,2 miljoen euro voor monumenten en musea

NOORD-HOLLAND – De subsidies zijn verleend op basis van de uitvoeringsregeling musea, archieven en monumenten 2012. Met de regeling steunt de provincie projecten waarmee de kwaliteit en de brede publieke toegankelijkheid van musea, archieven en rijksmonumenten worden verbeterd.

Provincie Noord-Holland