Provincie: €70.000 voor restauratie watertoren Wageningen

Watertoren Wageningen

13 december 2013 – De provincie Gelderland heeft € 70.000 ter beschikking gesteld voor de restauratie van de watertoren aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen. De watertoren, bouwjaar 1948, is gekocht door BOEi, een not-for-profit organisatie die zich bezig houdt met het herbestemmen van monumenten. BOEi werkt samen met de stichting Future Center Wageningen die een plan heeft ontwikkeld voor de herbestemming van het naastgelegen voormalige stadion van FC Wageningen. De watertoren krijgt een functie als vergaderlocatie wat goed aansluit op het stadionplan. Met de steun van de provincie kan het casco van de watertoren gerestaureerd worden. De watertoren, met panoramaterras net onder het dak, is nu nog in gebruik bij Vitens maar zal buiten gebruik gesteld worden.

Maandag 16 december komt een commissie van de gemeenteraad van Wageningen bijeen om te spreken over de contracten die de combinatie van BOEi en stichting Future Center Wageningen met de gemeente wil sluiten voor de verdere herbestemming van het stadion en de overdracht van het complex middels een erfpachtovereenkomst. De eerste aanzet voor deze planontwikkeling is gegeven in 2003. Naar verwachting zal het nieuwe complex, net naast het herbouwde hotel de Wageningse Berg, over twee jaar haar deuren openen. Het Future Center Wageningen zal onderdak bieden aan organisaties die zich bezig houden met voeding, bewegen en gezondheid.

BOEi kocht de watertoren in Wageningen als onderdeel van een pakket van watertorens van Vitens. BOEi zorgt voor de restauratie en de herbestemming de watertorens. Een van de vier watertorens staat in Sint Jansklooster, midden in Natuurgebied de Wieden.

BOEi heeft de restauratie van deze toren voltooid en bouwt op dit moment een spectaculaire trap in. In het voorjaar van 2014 zal de watertoren door de huurder, Natuurmonumenten, als uitkijktoren opengesteld worden voor het publiek.

Persbericht BOEi