Provincie Zeeland eist archeologische vondsten failliet bureau op

De provincie eist archeologische vondsten op die worden bewaard door het failliet verklaarde archelogische bedrijf ARC BV in Groningen. (…) ARC voerde in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uit in Zeeland. (…) Op grond van de Monumentenwet stelt de provincie dat de vondsten en de bijbehorende documentatie haar eigendom zijn en daarmee buiten de failliete boedel vallen.

PZC