Publiek zelf aan de slag met herbouw Slot Schaesberg

schaesberg

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een subsidie van € 80.000 verleend aan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg. Met dit bedrag worden de ambachtelijke werkplaatsen gerealiseerd waar het publiek zelf aan de slag gaat om mee te werken aan de herbouw van het landgoed. Het 16de eeuwse slot, waarvan nog restanten overeind staan, wordt de komende jaren tegelijkertijd bouwplaats, monument, recreatiepark en leerschool. Tijdens het herbouwproces worden diverse ambachten onder de aandacht van een breed publiek gebracht en kunnen jongeren zich bekwamen op het gebied van restauratieambachten. Voor dit doel wordt samengewerkt met opleidingen en kennisinstituten zoals de RCE, vrijwilligers en ambachtslieden.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die een actieve deelname aan cultuur teweegbrengen. Het fonds ziet Slot Schaesberg als een voorbeeldproject dat veel dynamiek gaat brengen in de regio: zowel voor de werkgelegenheid, als voor de sociale cohesie en de culturele infrastructuur. BOEi, dat in opdracht van de stichting werkt, zet met de inzet van Ron Spaan, hoofd realisatie en restauratie bij BOEi, haar beste beentje voor in dit proces. Spaan: “Het is een uniek project; we halen oude technieken uit de mottenballen én het publiek kan de komende 25 jaar stap voor stap de herbouw volgen. Een heuse ‘restauratie-experience’!” Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Like dan de Facebookpagina van Slot Schaesberg.

Nieuwsbrief BOEi