Referentiebeeld: troffels
Referentiebeeld: troffels Foto: onbekend via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Publieksarcheologie in Vlaanderen: een nieuw rapport met aanbevelingen

Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media liet Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen een studie uitvoeren over publieksvriendelijke ontsluiting van archeologische kennis en collecties. Enerzijds was het doel om een concreet beeld krijgen van hoe archeologie vandaag in Vlaanderen toegankelijk is voor het publiek. Anderzijds wilden de twee organisaties laten onderzoeken hoe collecties en sites, verhalen en nieuwe kennis over het verleden op een kwaliteitsvolle en laagdrempelige manier nog breder toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen voor de archeologiesector. Lees ze hier.