Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Bakstenen, Appingedam Foto: Heemschut Groningen

RCE ontwikkelt afwegingskader erfgoed en aardbevingen

Veel monumentale gebouwen in het aardbevingengebied worden bouwkundig versterkt om ze veiliger te maken voor de bewoners. De RCE ontwikkelt een afwegingskader dat kan helpen om te komen tot een goede balans tussen veiligheid, behoud van de monumentale waarden en de leefbaarheid voor de bewoners. Het afwegingskader beschrijft de zorgvuldige voorbereiding van een versterkingsplan, en geeft aan welke onderzoeken daarvoor moeten plaatsvinden om te komen tot de beste oplossing. Het afwegingskader zal deze zomer worden afgerond en als advies worden aangeboden aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die verantwoordelijk is voor de versterkingsoperaties.