‘Regionale sloopfondsen nodig voor oplossen leegstand’

Eigenaren en gemeentebesturen hebben te weinig grip op het grote probleem van het leegstaande vastgoed. Cees-Jan Pen, programmamanager van Platform 31, vindt dat de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders daarom forse stappen moeten zetten om het tij te keren en eigenaren aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘We moeten lokale vastgoedtops organiseren met publieke en private partijen. Die kunnen dan gedegen analyses en afspraken maken voor de leegstand in een gebied en de vorming van lokale sloopfondsen.’

Vastgoedmarkt.nl